Medikamentanamnese, del av sykehistorien, anamnesen, som gjelder hvilke medikamenter pasienten tidligere har brukt og bruker i dag. Forskjellige medikamenter har ulike bivirkninger, og noen medikamenter bør ikke brukes sammen med visse andre medikamenter. Medikamentbruken i befolkningen har økt, derfor er medikamentanamnesen blitt en stadig viktigere del av sykehistorien. Se også anamnese.