Melanoglossi, svart tunge eller hårtunge, skyldes økning av lengden og forhorningen av tungepapillene slik at det ser ut som om oversiden av tungen er forsynt med hår. Tilstanden kan sees ved vitaminmangel og under behandling med enkelte antibiotika.