Mellomfotbein er en betegnelse på knoklene i mellomfoten. Se også artikkelen om foten.