Meno-, forstavelse som angir at noe har med menstruasjon å gjøre.