Meso- er en forstavelse som betyr 'mellom-', 'midt-'. Brukes gjerne om et krøs som er forbundet med et tarmavsnitt, for eksempel mesocolon, mesoappendix. Se også mesenterium.