Mesenterium, 'det som ligger midt i innvollene', er det samme som krøs.