Mesocolon er den delen av krøset som fester tykktarmen til bakre bukvegg.