Migrans, eg. vandrende, uttrykk som brukes om en sykelig prosess som sprer seg, f.eks. årebetennelse.