Mikrotom, instrument til å snitte vevsbiter i meget tynne skiver, f.eks. for mikroskopisk undersøkelse.