Mon-, forstavelse som betyr alene, eneste, én enkelt, ens-, enkel-.