Morfinbase, mellomprodukt ved fremstilling av heroin fra råopium. Stoffet er sterkere enn de vanlige morfinforbindelser som brukes, ser ut som brunt sukker eller melis.