Heroin er et rusmiddel som er utledet fra det smertestillende stoffet morfin, som finnes i opiumsvalmuen.

Heroin og kroppens omdannelsesprodukter av dette virker på spesielle reseptorer (opioidreseptorer) i og utenfor sentralnervesystemet. Ved å stimulere disse reseptorene gir heroin en smertestillende virkning, rusfølelse (med hevet stemningsleie, kritikkløshet, konsentrasjonsvansker), sløvhet, tretthet, hostedemping og respirasjonshemning, foruten nedsatt peristaltikk i glatt muskulatur i for eksempel galleveier og tarm.

Heroin ble tidligere brukt som smertestillende medikament, men er blitt forbudt til dette formål i de fleste land, også i Norge. Det anvendes således i Norge nå kun som illegalt rusmiddel.

Heroin foreligger som pulver som vanligvis løses i vann og injiseres, men røyking av heroin ble mer vanlig utover i 1990-årene. I 2016 utgjorde heroinbruk årsak til omkring 30% av alle overdosedødsfall i Norge.

Heroin har meget rask halveringstid (minutter), men aktive omdannelsesprodukter, (6-monoacetylmorfin (6-MAM), morfin og morfin-6-glukuronid) gjør at heroinvirkningen kan vare fra fire til åtte timer.

Risikoen ved engangsbruk av heroin er knyttet til rusvirkningene (ulykker med mer). Inntatt i høye doser vil heroin, avhengig av brukerens toleranse, kunne føre til respirasjonslammelse og overdosedød. Tilvendte storbrukere av heroin kan overleve enkeltdoser som vil ta livet av ikke-tilvendte. Samtidig bruk av alkohol og andre rusmidler senker toleransen for overdose også hos storbrukere, og øker risikoen for respirasjonslammelse. Opiatantagonister som nalokson og naltrekson kan reversere virkningene av en heroinoverdose og således være livreddende dersom behandlingen innsettes raskt etter respirasjonsstans.

Bruk av heroin til rusformål fører lett til utvikling av avhengighet. Heroinavhengighet vil oftest gi seg til kjenne ved et bruksmønster med jevnlig inntak av heroin i form av flere injeksjoner per dag. Avbrudd i herointilførselen i et slikt bruksmønster vil gi ubehagelige abstinenssymptomer (tåreflod, snue, kvalme, kolikksmerter, diaré, oppkast, uro, angst). Andre, mer sporadiske bruksmønstre foreligger også.

Sprøytebruk fører ofte til injeksjonskomplikasjoner grunnet mangelfull injeksjonsteknikk (manglende sterilitet, injeksjon av partikler). Således er risikoen økt for blant annet flebitter, hepatitt og hiv/aids.

Dødeligheten blant aktive injiserende heroinavhengige er høy og av størrelsesorden 2–5 % per år. Prostitusjon og kriminalitet knyttet til finansiering av heroinkjøp er vanlig hos heroinavhengige.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble forsøkt i USA allerede på 1960-tallet og har vært tilgjengelig i Norge siden 1998. Innledningsvis var det primært metadon som ble brukt i denne behandlingen, senere er også buprenorfin blitt tatt i bruk. Målet er å erstatte rusmiddelet med liknende stoffer som ikke fremkaller rus, og som også forhindrer abstinenssymptomer.

Både metadon (15 – 60 timer) og buprenorfin (30 timer) har lang halveringstid og vil dermed stimulere opioidreseptorene med en stabil konsentrasjon opioid over mange timer. Heroin har derimot kort halveringstid og ved avhengighet vil det være behov for flere doser daglig for å unngå abstinens.

I 2014 var det mer enn 7000 pasienter i LAR-behandling i Norge. Substitusjonsbehandling brukes i kombinasjon med psykososial behandling for å bedre helse, livskvalitet og funksjonsnivå hos heroinavhengige. Dødsfall og overdosering kan likevel forekomme ved bruk av både metadon og buprenorfin. Faren er særlig stor om stoffene brukes i et blandingsmisbruk med alkohol, benzodiazepiner og andre opioider.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

9. mars 2015 skrev Malin Pedersen

Hvilke helseksader gir heroin etter langvarig bruk?

10. mars 2015 svarte Georg Kjøll

Hei Malin. Du finner informasjon om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider: http://www.fhi.no/artikler/?id=51039
Det står også litt om det hos Uteseksjonen, på: http://www.uteseksjonen.no/heroin

Hvis du leser engelsk kan du kikke på hjemmesidene til National Institute of Drug Abuse i USA, som har disse artiklene om heroin og langtidsvirkninger av misbruk:
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin
http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/heroin/what-are-long-term-effects-heroin-use

Alt godt fra Georg

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.