Mutilerende operasjoner, anvendes ved forløsning av misdannet, ikke levedyktig foster i fødselshjelpen. Hensikten er å minske fosteret (f.eks. ved vannhode, hydrocephalus) for derved å skåne morens organer. Brukes uhyre sjelden i våre dager.