Myelomonocyttleukemi, en type leukemi, akutt eller kronisk, karakterisert ved at en betydelig del av de leukemiske cellene viser likhetstrekk med monocytter.