Myggnett, over soveplass er sannsynligvis det mest effektive middel mot malaria, fordi malariamygg i all hovedsak stikker om natten. WHOs krav til hullstørrelse er maksimum 1,5 mm. Myggnett er mest effektive om de er impregnert med et insektdrepende stoff, som permetrin eller deltametrin. WHO-krav er 0,5 gram permetrin per m2.