Myograf er et instrument til å registrere muskelaktivitet.