Næringsmiddellovgivning, lovgivning som omhandler næringsmidler og ivaretar forbrukernes interesser. Lovgivningen har som målsetning å forebygge produksjon og omsetning av helsefarlig mat og drikkevann (helsehensynet), og å forebygge uriktige forestillinger om matvarenes opprinnelse, beskaffenhet, art, mengde og sammensetning og andre forhold som har betydning for konsumenten