Nevroblast, primitiv fostercelle som etter hvert utvikles til nerveceller.