Nevropatiske ledd er ledd som har mistet sin nerveforsyning og som dermed har lett for å skadet og bli deformerte. Se Charcots ledd.