Nevropatologi, læren om nervesystemets sykdommer og de strukturforandringene i nervevevet som disse gir.