Nevrotrof, som gjelder nervesystemets kontroll med kroppens celler, særlig med tilførselen av næring.