Nevrotropt virus, virus som fortrinnsvis slår seg ned i og gir sykdom i nervesystemet, for eksempel poliomyelitt og HIV.