Nevrotropt virus er et uttrykk som brukes om virus som fortrinnsvis slår seg ned i og gir sykdom i nervesystemet. Noen eksempler er poliomyelitt og hiv.