Nonseminom er én av de to hovedtypene for testikkelkreft.