Kreft er en fellesbetegnelse på en stor gruppe sykdommer der det er ukontrollert celledeling. Kreft skyldes at det har oppstått skade (mutasjon) i cellens arvestoff. Kreft kan spre seg til andre organer gjennom lymfe- og blodbaner. Kreft kan oppstå i alle kroppens celler og organer. Sykdomstegnene kan være forskjellige fra organ til organ. Hele artikkelen