Nucha, det samme som nakken. Linea nuchae, horisontalt muskelfeste i bakhodebenet.