Nummulær, myntformet, dvs. som en flat, rund skive. Nummulær brukes for å beskrive formen på hudforandringer.