Observasjon er i medisinen et kortere sykehusopphold for å avklare en sykdom eller iverksette behandling av en sykdom. I psykiatrisk sammenheng har ordet en mer juridisk definert betydning. Med hjemmel i psykisk helsevernloven kan en pasient innlegges til observasjon i psykiatrisk institusjon mot sin vilje i inntil 10 dager (unntaksvis 20 dager) når det er tvil om vedkommende oppfyller kravene for tvungen innleggelse, og man trenger ytterligere tid og undersøkelse for å avklare denne tvilen. Viser det seg at vedkommende oppfyller vilkårene for innleggelse, kan pasienten beholdes på sykehuset. I motsatt fall kan personen fortsette behandlingen frivillig eller forlange å bli utskrevet.

Faktaboks

Etymologi
av latin observare, ‘vokte, passe’

Judisiell observasjon

I rettslig sammenheng er judisiell observasjon en spesiell rettspsykiatrisk undersøkelse som stort sett foretas av to sakkyndige som vanligvis oppnevnes av retten etter begjæring fra påtalemyndigheten. Judisiell observasjon tar sikte på å avklare om en siktet har noen av de psykiske tilstandene som betinger straffefrihet og/eller forvaring, det vil si en særreaksjon som nyttes overfor lovbrytere med tilbakefallsfare. Forvaring kan for eksempel bestå i å anbringe vedkommende i psykiatrisk sykehus eller sikringsanstalt.

De sakkyndige avgir sin erklæring til retten. En slik erklæring skal i sin konklusjon vanligvis gi svar på om den observerte var sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, det vil si tilstander som betinger straffrihet, eller hadde forbigående nedsettelse av bevisstheten som ikke skyldtes selvforskyldt rus, det vil si tilstander som betinger nedsettelse av straffen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg