Oftalmolog, lege som er spesialist i øyesykdommer. For å bli offentlig godkjent (autorisert) øyelege må man innfri følgende krav etter at man er autorisert lege: tilfredsstillende gjennomført tjeneste på godkjent øyeavdeling i 5 år (1 års tjeneste kan være på annen relevant avdeling), og i tillegg kreves gjennomført en rekke kurs innenfor fagområdet. Det er (2007) ca. 470 øyeleger i Norge.