Okklusjonsbehandling, regelmessig tildekking, f.eks. 1–2 timer per dag, av det ene øyet hos barn for å tvinge barnet til å bruke det andre øyet. Behandlingen brukes for å trene synet i øyet som ikke er tildekket. Okklusjonsbehandling brukes ofte som ledd i behandlingen av skjeling hos barn. Behandlingen varer til barnet spontant bruker øyet eller til synsutviklingen er avsluttet. Hos barn over ca. 7 år har behandlingen ingen effekt, da synsutviklingen er avsluttet.