Onykolyse er det at en negl helt eller delvis løsner fra neglesengen, se neglesykdommer.