Operabel betyr tilgjengelig for kirurgisk behandling. Betegnelsen kan for eksempel brukes om en svulst som kan fjernes (reseseres).