Organiske sykdommer, lidelser som skyldes sykelige forandringer som kan påvises i kroppen. Betegnelsen brukes ofte som en motsetning til funksjonelle sykdommer, der man antar at sykdommer eller symptomer primært har sin årsak i følelsesmessige (psykologiske) forhold, men skillet er ikke absolutt.