Funksjonell lidelse, eldre og upresis, men fortsatt noe brukt betegnelse for sykdommer eller plagsomme symptomer som man antok primært hadde sin årsak i følelsesmessige (psykologiske) forhold. Her inngikk plager som «nervøst hjerte», «nervøs hodepine» og «irritabelt tarmsyndrom» («funksjonell tarm»). Hvis det kan påvises at psykologiske forhold har vesentlig betydning for utvikling eller forløp av kroppslige plager og sammenhengen formidles via det autonome nervesystem, kalles slike lidelser i dag somatoform autonom dysfunksjon.