Ortofori, orthophoria, normal innstilling av øynene; det at de to øynenes synsakser er parallelle ved fiksasjon av en fjern gjenstand, selv i fullkommen hviletilstand. Ved ortofori foreligger ingen skjult skjeling.