Overflatesensibilitet, følsomhet i huden. Jfr. dybdesensibilitet (f.eks. følsomhet i muskulaturen).