Oxydum, eller oksid, er et kjemisk element i forbindelse med oksygen. Eksempelvis: oxydum magnesicum, også kalt 'brent magnesium', har i lang tid vært brukt som middel mot syreoverskudd og sure oppstøt. Dette var et hvitt pulver som ble utrørt i vann og tatt skje-vis flere ganger daglig. Middelet ble også brukt ved forgiftninger.