Pankreozymin er en eldre betegnelse på kolecystokinin, et hormon som stimulerer utskillelsen av fordøyelsesenzymer.