Panoftalmitt er en betennelse som omfatter hele øyet.