Parafoni er en plutselig veksling av stemmeleie. Dette forekommer særlig i forbindelse med mannlig pubertet (stemmeskifte).