Patulin er et mykotoksin fra Penicillum-arter. Se mykotoksiner.