Peptidaser, gruppe enzymer som deler opp peptider i kortere peptider eller i enkelte aminosyrer. Noen peptidaser angriper endene av peptidet, enten karboksylenden (karboksypeptidaser) eller aminoenden (aminopeptidaser). Peptidaser er viktige for fordøyelsen av proteiner. De finnes i sekretet fra bukspyttkjertelen og i tarmcellene. Flere proteinkaskadesystemer i blodet, blant annet blodkoagulasjon og komplementsystemet, er avhengig av at proteinene aktiveres og spaltes av peptidaser for at systemene skal tre i funksjon.