Komplementsystemet, et system av proteiner som aktiveres bl.a. av visse antigen–antistoffreaksjoner. Se komplement, komplementdefekter.