Komplementsystemet er et system av proteiner som aktiveres blant annet av visse reaksjoner mellom antigen og antistoff. Se komplement.