Pleieassistent, person uten helsefaglig utdannelse som arbeider med pasient/klientrettet arbeid innen helse- og sosialsektoren. I 2001 arbeidet det 22 970 personer uten fagutdannelse innen pasient/klientrettet arbeid i Norge, og fylkene med størst andel var Oslo, Akershus, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark med 24 % ufaglærte.