helsepersonell

Artikkelstart

Helsepersonell, fellesbetegnelse på personer som har fått autorisasjon etter å ha gjennomgått lov- eller forskriftsbestemt helsefaglig utdanning. Begrepet omfatter også personell uten autorisasjon som medvirker ved ytelse av helsetjenester, samt studenter og elever under helsefaglig opplæring når disse yter helsetjenester.

De personellgruppene som omfattes av autorisasjonsordningen er angitt i § 48 i lov om helsepersonell. For noen yrkesgrupper, som leger, fysioterapeuter og jordmødre, kreves i tillegg til eksamen fra godkjent utdanningsinstitusjon også gjennomgått turnustjeneste. For andre yrkesgrupper, som f.eks. tannleger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere og ergoterapeuter, blir autorisasjon utstedt på grunnlag av fremsatt søknad etter dokumentert gjennomgått godkjent utdanning.

Autorisasjon utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Oslo. Autorisasjon kan i særlige tilfeller tilbakekalles ved vedtak av Statens helsetilsyn. Autorisasjon som helsepersonell gjelder bare i Norge, men etter bestemte regler kan autorisasjon for visse grupper helsepersonell overføres mellom landene som omfattes av EØS-avtalen, se Den europeiske union.

Også andre enn autorisert helsepersonell kan tilby undersøkelse og behandling for sykdom, men for disse gjelder reglene i lov om alternativ behandling av 2003. Der er det bl.a. bestemt at bare autorisert helsepersonell kan behandle pasienter for alvorlige sykdommer.

Lovbeskyttede titler på helsepersonell (2006)

Kategori
Ambulansearbeider
Apotektekniker
Audiograf
Bioingeniør
Ergoterapeut
Farmasøyt
Fotterapeut
Fysioterapeut
Helsesekretær
Helsefagarbeider/hjelpepleier
Jordmor
Kiropraktor
Klinisk ernæringsfysiolog
Lege
Omsorgsarbeider
Optiker
Ortopediingeniør
Ortoptist
Perfusjonist
Psykolog
Radiograf
Sykepleier
Tannhelsesekretær
Tannlege
Tannpleier
Tanntekniker
Vernepleier

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg