Polarsyke, psykose som utvikles hos enkelte som overvintrer i polaregnene. Den fremkalles av ensomhet, manglende sansestimulering og ensformighet i den mørke årstiden.