Stemningslidelser

Stemningslidelser er psykiske lidelser kjennetegnet ved sykelige endringer i stemningsleiet (depresjon eller eventuelt oppstemthet). Her inngår bipolare lidelser, enkeltstående og gjentatte depresjoner, dystym lidelse og tilbakevendende kortvarig depresjon. Denne gruppen lidelser ble tidligere kalt affektive lidelser, et begrep som ennå brukes en del. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Stemningslidelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 35 artikler: