Pons er det latinske navnet på hjernebroen, som ligger like ovenfor medulla oblongata.