Hjernebroen er den delen av hjernestammen som ligger foran den forlengede marg.