Poppers, orgasmeforsterkende stoffer som inhaleres når orgasmen nærmer seg. Flere beslektede stoffer, som amyl-, butyl- eller isobutylnitritt ogamylnitrat brukes.