Praeternaturalis, forut for eller utover det naturlige (normale). Betegnelsen brukes også om utlagt tarm, dvs. kunstig tarmåpning (anus praeternaturalis), se kolostomi.